top of page
IMG_1173_edited.jpg

Info, mida on kasulik teada

Teadmised meie ettevõttest, tehnikapargist ja veoteenustest üldiselt

Vedaja vastutuskindlustus

Vedaja vastutuskindlustus on transpordifirmadel ette nähtud kindlustusliik, millega võetakse vastavalt CMR ja TIR konventsioonile kehtestatud piirini kaitse alla transporditavad veosed. Kui kaup saab transportimisel viga või läheb kaotsi ja vedajal tekib hüvitamiskohustus kauba omaniku ees, siis vedaja vastutuskindlustuse olemasolul hüvitab kahju kindlustusselts vastavalt rahvusvahelisele CMR konventsioonile.

Vedaja vastutuse määratlemisel riigisiseste vedude puhul kohaldatakse võlaõigusseaduse või Euroopa Liidu liikmesriikide analoogsete õigusaktide sätteid, kuid mitte laiemas ulatuses kui CMR konventsioon.

Masinapark

Tehnikapark koosneb kaasaegsetest Volvo ja Scania raskeveokitest. Kokku on autopargis x masinat.

Haagised

TENDID

Kõrgus 2.7 – 3.0 m (megahaagis) x Laius 2.45 m x Pikkus 13.65 m

....xxx...

VILJAKÄRU (Dumper)

Kõrgus 0 m x Laius 0 m x Pikkus 0 m

....xxx...

bottom of page